SERIA HBO

HBO 1s

HBO 1s

Polana 50 cm, pojemność
10 kg, duża moc grzewcza,
z płytą frontową