Systemy kominowe

Montaż układów powietrzno - spalinowych

Nowej generacji piece gazowe wymagają specjalnego, koncentrycznego układu powietrzno- spalinowego. Takie rozwiązanie daje możliwość instalacjom kominowym odprowadzenie spalin wraz z jednoczesnym poborem powietrza z zewnątrz, jednym układem kominowym. Temperatura wylotowa spalin podgrzewa powietrze pobierane przez układ.

Instalacja nowego przewodu kominowego wewnątrz budynku

W przypadku braku kanału kominowego, dokonujemy montażu instalacji kominowej prowadzonej przez istniejące już pomieszczenia użytkowe budynku (garderoba, spiżarnia, sypialnia, itp.), co pozwala na uniknięcie zmiany architektonicznej obiektu jakie miałoby miejsce w przypadku wykonania wolnostojących zewnętrznych kominów.

Montaż kominów wolnostojących

System dwuścienny "TARNAWA" umożliwia budowę komina, który będzie spełniał wymagania norm budowlanych oraz przeciwpożarowych bez konieczności stosowania cegieł oraz dodatkowych materiałów ceramicznych.

Montaż wkładów kominowych

System jednościenny "TARNAWA" służy do odprowadzania spalin pochodzących z urządzeń opalanych gazem, olejem opałowym (blacha chromoniklowa 0,6 mm i 0,8 mm) oraz drewnem (blacha chromoniklowa 1,0 mm), użycie dodatkowych kształtek umożliwia przystosowanie starych, często uszkodzonych przez spaliny przewodów kominowych do potrzeb nowoczesnych urządzeń grzewczych.

Kontrola stanu technicznego kominów kamerą TV

W celu wnikliwej kontroli stanu technicznego wszelkich przewodów kominowych, oraz dobrania odpowiednich technologii montażowo- remontowych stosujemy nowoczesne mikrokamery TV. Technologia ta niezbędna jest w przypadku wyjątkowo skomplikowanych układów kominowych (liczne przestawienia, skosy, przewężenia).

Maszynowe czyszczenie instalacji kominowych

Niezwykle istotną kwestią jest utrzymanie drożności oraz względnej czystości kanałów kominowych oraz wentylacyjnych (dotyczy również licznych pozostałości murarskich oraz przewężeń stropowych). Ich wieloletnia eksploatacja powoduje tworzenie się nagaru, czego efektem jest zwężenie średnicy komina a co za tym idzie pogorszenie ciągu kominowego.

Montaż wkładów owalnych

Tradycyjny komin murowany do urządzeń spalinowych z wymiarami 140/260 mm nie jest przystosowany do zamontowania wkładów o wymaganej przepisami średnicy 150,180 lub 200 mm. Rozwiązaniem tej sytuacji jest montaż wkładu owalnego, którego łączne pole wylotu odpowiada średnicy okrągłego wkładu fi 150, 180 lub 200.

Montaż wkładów ceramicznych

Jedynym materiałem posiadającym atest do pracy z urządzeniami opalanymi węglem lub miałem węglowym są wkłady ceramiczne. Po rozwierceniu istniejącej instalacji kominowej, komin jest wypełniany masami systemowymi uszczelniającymi, izolacyjnymi a następnie montowany jest wkład ceramiczny. Gotowe elementy zapewniają łatwość i szybkość montażu. Zastosowanie uszczelniającej, kwasoodpornej masy gwarantuje elastyczność i stabilność konstrukcji. Kominy zbudowane z wkładów ceramicznych to obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie w nowych jedno- i wielorodzinnych domach.

Kominy izolowane, wielowarstwowe

Na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy nowatorską technologię remontu instalacji kominowej. Umożliwia ona tworzenie w już istniejących, tradycyjnych (budowanych z cegły) przewodach kominowych- nowoczesnych, wielowarstwowych, izolowanych instalacji kominowych (ceramicznych bądź chromoniklowych).

Uszczelnianie kominów

Wyposażenie komina w nowoczesne rozwiązania oraz eksploatacja super - nowoczesnych urządzeń grzewczych nie zwalnia nikogo z obowiązku nieustannego czuwania nad stanem przewodów kominowych. Tragiczne w skutkach zatrucia czadem związane są głównie z nieszczelnością przewodów kominowych, zarówno spalinowych, jak i wentylacyjnych.

Montaż chromoniklowych (CrNi) wkładów kominowych

Doskonałym zabezpieczeniem przewodów kominowych jest instalacja kwaso- żaroodpornego, chromoniklowego wkładu. Częstym ograniczeniem dla tego typu rozwiązań są liczne zanieczyszczenia oraz niedociągnięcia tradycyjnych przewodów kominowych.

Dlatego też przed przystąpieniem do montażu owego wkładu, należy starannie oczyścić przewód na całej długości (dotyczy również sadzy, smoły itp.). Nierzadko występuje również konieczność poszerzenia średnicy komina.

Poszerzanie średnicy przewodu kominowego

Kominiarskie normy bezpieczeństwa dotyczące minimalnego przekroju przewodu kominowego są niejednokrotnie, w przypadku jego zbyt małej średnicy, barierą ograniczającą możliwość podpięcia do niego określonego typu urządzenia, czy też montażu chromoniklowego wkładu kominowego. Nierzadko jest to również przyczyna niewłaściwej pracy kominka, pieca(zadymianie pomieszczenia).