Systemy kominowe

Montaż układów powietrzno - spalinowych

Nowej generacji piece gazowe wymagają specjalnego, koncentrycznego układu powietrzno- spalinowego. Takie rozwiązanie daje możliwość instalacjom kominowym odprowadzenie spalin wraz z jednoczesnym poborem powietrza z zewnątrz, jednym układem kominowym. Temperatura wylotowa spalin podgrzewa powietrze pobierane przez układ.

Technologia ta odzyskuje temperaturę spalin podnosząc wydatnie sprawność urządzenia i eliminując tym samym zjawisko poboru powietrza przez piec z pomieszczeń a co za ty idzie podnosząc bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń gazowych.